Bộ Tài chính năm thứ 10 liên tiếp dẫn đầu PAR Index: Thước đo tâm huyết vì người dân, doanh nghiệp

4/24/20246 phút đọc

Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 vừa được công bố của các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (PAR Index 2023). Bộ Tài chính xếp vị trí thứ 3 về chỉ số PAR Index với kết quả đạt 89,18%, là năm thứ 10 liên tiếp (2014-2023), nằm trong top 3 bộ, cơ quan ngang bộ dẫn đầu PAR Index.

Bộ Tài chính xác định “đẩy mạnh hiện đại hóa, phát triển nền tảng tài chính số trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin gắn với chuyển đổi số” là một trong các đột phá trong Chiến lược Tài chính đến năm 2030

Tiên phong, đột phá trong cải cách

Tiếp tục tiên phong, đột phá trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC) để giữ các “mốc” đã đạt được trong thời gian qua là nỗ lực không ngừng nghỉ của Bộ Tài chính. 10 năm liền trong Top đầu PAR Index, vinh danh xếp vị trí thứ nhất về mức độ chuyển đổi số... là những con số ấn tượng.

Theo kết quả được công bố PAR Index năm 2023, các chỉ số cụ thể lần lượt là: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC đạt 93,73%; cải cách thể chế đạt 76,58%; cải cách TTHC đạt 84,08%; cải cách tổ chức bộ máy đạt 95,15%; cải cách chế độ công vụ đạt 93,01%; cải cách tài chính công đạt 95,2% và xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số đạt 88,62%. Về chỉ số cải cách tài chính công, Bộ Tài chính tiếp tục là một trong số các bộ dẫn đầu, đạt tỷ lệ trên 95,2%.

Như vậy, công tác chỉ đạo, điều hành CCHC tại Bộ Tài chính tiếp tục được quan tâm thực hiện nhằm đẩy mạnh triển khai các nội dung, nhiệm vụ theo Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

Kết quả trên cho thấy vai trò tiên phong của Bộ trong quản lý và thực hiện các quy định pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước. Đáng chú ý, trong năm 2023, Bộ Tài chính đã chủ động điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, ứng phó hiệu quả, kịp thời với biến động phức tạp của tình hình trong nước và ngoài nước; cân đối đảm bảo nguồn lực hỗ trợ quá trình phục hồi và phát triển kinh tế, góp phần ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội. Năm 2023, chỉ số xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số của Bộ Tài chính tiếp tục đạt cao trên 88,62%.

Kết quả đánh giá PAR Index năm 2023 tiếp tục khẳng định đây là công cụ quản lý quan trọng, thước đo giúp xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC của Bộ Tài chính nói riêng và các bộ, ngành, địa phương nói chung.

Chỉ số PAR Index năm 2023 đã nâng cao mức độ cá thể hóa trách nhiệm tới từng cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Chuyển đổi số là 1 trong 3 đột phá chiến lược

Đánh giá cao nỗ lực của Bộ Tài chính, ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế VCCI cho biết, Ban pháp chế VCCI đã thực hiện khảo sát hàng nghìn DN, kết quả cho thấy, cơ quan thuế, hải quan đã có những thay đổi rất tích cực. Đơn cử như liên quan đến việc thông quan hàng hóa cho thấy sự nỗ lực của ngành Hải quan trong thời gian qua để kéo giảm thời gian thông quan. Cơ quan thuế, hải quan đã sẵn sàng lắng nghe để thay đổi và kết quả mang lại rất rõ rệt, được DN đánh giá cao.

Cơ quan thuế, hải quan đã lấy mức độ hài lòng của DN làm thước đo đánh giá năng lực, hiệu lực hiệu quả của cơ quan. Các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến theo các hình thức khác nhau cũng đã được triển khai, kể cả trên truyền hình, các hội nghị đối thoại với cộng đồng DN theo chuyên đề, theo các cấp khác nhau trong hệ thống quản lý, tiếp tục thể hiện sự cầu thị và tư duy đổi mới trong hoạt động.

Bộ Tài chính cho biết, thời gian tới tiếp tục tiên phong, chủ động triển khai lộ trình chuyển đổi số. Để duy trì các thành tích đạt được và thực hiện các mục tiêu về chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa chuyển đổi số trong tổ chức, vận hành, quản lý và thực hiện các nhiệm vụ trên môi trường số.

Việc thực hiện trên môi trường số tạo thuận lợi cho cả cơ quan quản lý và người dân, DN. Trên cơ sở đó, cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình nhằm phục vụ người dân, DN phù hợp với lộ trình chuyển đổi số của Chính phủ, góp phần giảm chi phí, tạo thuận lợi cho DN.

Nguồn: Bộ Tài chính