Cải cách và chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công cho NNT

4/25/20246 phút đọc

Tiếp theo hội nghị tổ chức tại Hà Nội ngày 22-23/4, sáng ngày 25/4, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị “Triển khai công tác Cải cách hiện đại hoá và Chuyển đổi số ngành thuế năm 2024” tại TP Hồ Chí Minh. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh tham dự và chỉ đạo hội nghị; tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế và lãnh đạo của 32 Cục Thuế các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh cho biết, để đánh giá việc thực hiện các nội dung cải cách trọng tâm trên các lĩnh vực then chốt của công tác quản lý thuế để đảm bảo việc thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế được xuyên suốt theo định hướng mục tiêu, quan điểm, nội dung giải pháp đã đề ra.

“Cơ quan thuế cần thiết phải đưa ra một bức tranh toàn cảnh, tổng thể về công tác quản lý của cơ quan thuế, hiệu quả hoạt động theo từng chức năng quản lý và vận hành hệ thống từ cấp độ toàn ngành đến từng Cục Thuế địa phương với những con số minh họa cụ thể để giúp các đơn vị chuyên môn cũng như các Cục Thuế nhìn nhận lại hiệu quả hoạt động của mình để điều chỉnh kế hoạch, chương trình công tác trong thời gian tới.” - Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh yêu cầu.

Đồng thời, Phó Tổng cục trưởng cho biết, trong bối cảnh Chính phủ chỉ đạo quyết liệt thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử/Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong nền kinh tế - xã hội nước ta trong thời gian tới. Điều đó đặt ra cho cơ quan thuế rất nhiều thách thức trong công tác quản lý.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ngành Thuế phát biểu tham luận tại hội nghị

Song song với đó, cơ quan thuế phải tiến hành các chương trình cải cách hiện đại hóa ngành Thuế, ứng dụng công nghệ mới để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong nội bộ cơ quan Thuế, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý thuế; vừa cung cấp các dịch vụ hỗ trợ NNT trong môi trường số hóa.

“Bên cạnh các yếu tố về định hướng triển khai hoạt động, nền tảng thể chế chính sách, hỗ trợ của ứng dụng CNTT thì để thực hiện các chương trình, kế hoạch cải cách, hiện đại hóa ngành thuế, công tác cán bộ là trọng tâm, cốt lõi, nhân tố quyết định sự thành công của mọi chương trình, mục tiêu đã đặt ra” - Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh nhấn mạnh.

Tại hội nghị, hầu hết lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế và 32 Cục Thuế địa phương đều thống nhất quan điểm cần xây dựng lực lượng quản lý thuế với nguồn nhân lực có chất lượng cao, tác phong làm việc chuyên nghiệp, tổ chức công việc khoa học, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, có tình thần thái độ tận tụy, tôn trọng và phục vụ nhân dân, phục vụ người nộp thuế...,

Vì vậy, cơ quan thuế cần hiểu rõ những yêu cầu về việc chấp hành pháp luật của nhà nước, kỷ cương, kỷ luật của ngành Thuế trong việc thực thi công vụ; những vấn đề về kiểm tra việc thực thi công vụ và công tác phòng chống tham nhũng trong ngành Thuế… và những định hướng về cải cách tổ chức bộ máy (đề án xây dựng vị trí việc làm), nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực) trong bối cảnh thay đổi tổ chức bộ máy hiện nay.

Lãnh đạo các đơn vị ngành Thuế tham dự hội nghị

Phát biểu kết luận, Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh cho rằng để công tác cải cách, hiện đại hóa Hệ thống thuế được thực hiện thống nhất về nhận thức và hành động từ trung ương đến địa phương, từ các bộ phận tham mưu tại Tổng cục đến triển khai thực tế tại Cục Thuế các tỉnh/thành phố và cần tập trung triển khai 4 nội dung trọng tâm trong công tác cải cách và hiện đại hóa ngành Thuế năm 2024, như:

Một là, hiện đại hóa quản lý thuế gắn với Chương trình, kế hoạch Chuyển đổi số ngành Thuế;

Hai là, định hướng sửa đổi Chính sách thuế, quản lý thuế đáp ứng yêu cầu Chiến lược cải cách và Chuyển đổi số ngành Thuế;

Ba là, cải cách về công tác quản lý cán bộ thực thi công vụ, tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong cơ quan thuế;

Bốn là, công tác Quản trị Chiến lược: Áp dụng bộ Chỉ số đánh giá hiệu quả quản lý thuế và giám sát thực hiện Chiến lược cải cách thuế.

Quang cảnh hội nghị

Đồng thời, Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh đề nghị cơ quan thuế cũng phải nghiên cứu, tìm kiếm các biện pháp/giải pháp quản lý thuế đối với các hoạt động kinh tế mới phát sinh, phi truyền thống trong bối cảnh nền kinh tế số, với những hoạt động thương mại điện tử, giao dịch xuyên biên giới, dịch vụ kỹ thuật số, hay các mô hình hoạt động như “Kinh tế chia sẻ, kinh tế nền tảng kết nối các hoạt động” bởi đây là những thách thức rất lớn với cơ quan thuế để theo kịp sự phát triển của nền kinh tế.