Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên 2024

5/29/20246 phút đọc

brown wooden hand tool on white printer paper
brown wooden hand tool on white printer paper

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

Việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên đòi hỏi doanh nghiệp cần cung cấp đầy đủ các giấy tờ và tài liệu theo quy định pháp luật. Đầu tiên, doanh nghiệp phải hoàn thành Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Mẫu giấy này phải được điền đầy đủ các thông tin cần thiết như tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, và thông tin của người đại diện theo pháp luật.

Tiếp theo là Điều lệ công ty, một tài liệu quan trọng quy định các nguyên tắc hoạt động của công ty, quyền và nghĩa vụ của các thành viên, cơ cấu tổ chức quản lý và các quy định khác. Điều lệ công ty phải được lập thành văn bản và có chữ ký của người sáng lập hoặc người đại diện theo pháp luật.

Doanh nghiệp cũng cần nộp bản sao hợp lệ giấy tờ pháp lý của cá nhân hoặc tổ chức sáng lập công ty. Nếu người sáng lập là cá nhân, cần cung cấp bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, hộ chiếu. Nếu người sáng lập là tổ chức, cần cung cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức đó và quyết định ủy quyền của tổ chức cho người đại diện thành lập công ty.

Cuối cùng, các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật cũng cần được chuẩn bị đầy đủ. Bao gồm các giấy tờ chứng minh địa chỉ trụ sở chính, giấy phép hoạt động đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, và các tài liệu khác mà cơ quan đăng ký kinh doanh yêu cầu.

Để tránh sai sót trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ lưỡng các thông tin và tài liệu trước khi nộp. Việc chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và chính xác không chỉ giúp quá trình đăng ký diễn ra thuận lợi mà còn đảm bảo tính hợp pháp và bền vững cho hoạt động của công ty TNHH một thành viên trong tương lai.

Phương thức nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

(i) Trực tiếp: Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

(ii) Trực tuyến: Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn

Trình tự đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

a - Trường hợp đăng ký trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính

(i) Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ.

(ii) Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

(iii) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

b - Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng

(i) Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

(ii) Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

(iii) Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

c - Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh

(i) Người nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của người ủy quyền để xác thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

(ii) Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

(iii) Phòng Đăng ký kinh doanh cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trường hợp hồ sơ đủ điều kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

(iv) Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: Thực hiện tại thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông tin về ngành, nghề kinh doanh.

person using computer on table
person using computer on table